• geocoashning-04
 • geocoashning-03

Geocaching är en aktivitet som passar alla, små som stora grupper. Man kanske kan kalla det för en modern version av gömma nyckeln eller skattjakt med GPS.

En svensk direktöversättning av geocaching är svår, men ett uttryck som beskriver företeelsen kan vara ”Skattjakt-med-GPS”.

Detta är en modern form för tipspromenad där du och ditt lag tar er till olika positioner runt Marstand med hjälp av en GPS som dessutom har inbyggd kamera. När ni hittar till en station (position) kan det vara flera alternativ t.ex. svara på en fråga om Marstrand eller svara på tekniska frågor som kurs till olika fyrar eller platser i din närhet. Det kan även vara praktiska övningar…..

Lagen tävlar inbördes med hjälp av poäng och antal meter som tillryggalagts under övningen. Detta är en miljövänlig och allmänbildande aktivitet som passar för alla gruppstorlekar. När lagen kommer tillbaka görs en poängsammanställning, bilder från lagens övning bedöms och en genomgång görs lämpligtvis under er middag eller lunchpaus!

Geocaching är ett sammansatt ord som består av GEO från det grekiskan som betyder jord, mark och CACHING från det engelska ordet cache som betyder gömställe. Uttrycket används också inom datavärlden för att beskriva att datorn tillfälligt gömmer undan något”

Marstrand, välkommen till västkustens pärla! 35 min från Centralen Göteborg, 45 min från Landvetter!

Be om offert

Priser:

 • 149:- /pp exkl. moms

Vad ingår:

 • All nödvändig utrustning för genomförandet & instruktör, enl beskrivning ovan.
 • Prisutdelning

Info:

 • Aktivitetstyp: Teambuilding, lagtävling, allmänbildning
 • Antal deltagare: 8 och uppåt
 • Antal betalande: Minimum 8 betalande personer
 • Tidsåtgång: ca 1-2 timmar (kan anpassas)

Tillval:

 • ÖL stopp: 65:- /pp exkl. moms
 • ÖL+ baugett: 120:- /pp exkl. moms
 • Lunch på bryggan: 169:- /pp exkl. moms

Konferenser & aktiviteter i Marstrand